• DesignThinking.bg става
  launchlabs Sofia

   

  DesignThinking.bg е водещата агенция

  за иновации и клиентски преживявания в България. Ние обучаваме и консултираме амбициозни компании и организации, готови за промяна.

 • Услуги

  Предлагаме пълен пакет услуги, които развиват креативност и работа в екип

  и водят до създаването на иновации и по-добри клиентски преживявания.

   

  Обучителни програми по иновации

  Придобийте трайни умения за иновативно мислене.

   

  Нашите обучителни програми са комбинация от увлекателни въвеждащи уъркшопи, последвани от работа по реални проекти. Програмите са базирани на дизайн мисленето - водеща методология на световно ниво и внимателно преплитат елементи от доказани методи като лийн стартъп, коучинг, футуристика и др. Те са подходящи за малки и големи организации, които искат да изградят вътрешен капацитет за работа по иновативни проекти и проекти, свързани с подобряване на клиентското преживяване. Програмите са ориентирани към различни профили служители с цел преодоляване на бариерите пред иновациите в организацията и изграждане на цялостна култура за работа в режим иновации, който изисква по-висока динамика, екипност и мотивация.

   

  Ключови резултати за клиентите:

  • Развиване на клиентски-ориентирано мислене
  • Усвояване на набор от инструменти за откриване и решаване на проблеми
  • Развиване на умения за креативно и иновативно мислене
  • Изграждане на умения за работа в бързи спринтове
  • Подобренa работа в екип
  • По-висока ангажираност към работния процес, мотивация и увереност

   

  Свържете се с нас

  Работа по иновативни проекти

  Създайте нови продукти и услуги или ги обновете.

   

  Работата по иновативни проекти включва изготвяне на план и фасилитиране на проектния екип в режим на бързи спринтове. Целта е не линейно, а итеративно - въз основа на проучвания и тестове - да се стигне до валидирана концпеция за по-добро клиентско преживяване. Този модел на работа е подходящ за малки и големи организации, които търсят да постигнат бърз и качествен резултат, който да ги отличи на пазара. Ориентиран към конкретен екип в организацията, който има мандат да иновира, този модел на работа дава най-добри резултати, когато екипът вече е минал през обучителна програма по иновации и има основно разбиране за процеса, най-често използваните инструменти и необходимата нагласа при работа по такива проекти.

   

   

  Ключови резултати за клиентите:

  • Преосмисляне и подобряване на съществуващи продукти и услуги от клиентска гледна точка
  • Създаване на нови продукти и услуги, диференцирани на ниво клиентско преживяване
  • Подобряване на уменията за работа по иновативни проекти и проекти, свързани с подобряване на клиентското преживяване

   

  Свържете се с нас

  Дизайн на иновативни пространства

  Създайте условия за максимална екипна креативност.

   

  Много фактори влияят на работата на един екип, но пространството е от ключово значение, особено при проекти, свързани с иновациите. Стандартните стаи за срещи имат свойството да инхибират екипната работа, креативното мислене и дори скоростта на работния процес. И обратното, едно добро пространство помага на екипа да работи по-добре съвместно, да взима по-бързо решения, да мисли по-различно. Създаването на пространства за екипна работа или така наречените creativity rooms, innovation warrooms, project labs са най-новият ни продукт. Той е подходящ за организации, които имат изграден вътрешен капацитет и работят регулярно по иновативни проекти и проекти, свързани с подобряване на клиентското преживяване.

   

   

  Ключови резултати за клиентите:

  • Обособяване на пространство за работа по иновативни проекти, оборудвано с иновативни мебели и материали 
  • Развиване на умения за използване на пространството за стимулиране на креативния процес
  • Подобренa динамика и скорост на работа в екипа
  • Възможност да впечатлите посетители в офиса с едно различно пространство

   

  Свържете се с нас

  Интерактивни уъркшоп

  Запознайте се с основните принципи.

   

  Предлагаме специализирани уъркшопи, предназначени за демоснтрация и запонзнаване с принципите на методологията дизайн мислене, концпецията за клиентско преживяване и процеса на създаване на иновации. Те могат да бъдат форматирани както за служители, така и за ниво мениджмънт.

   

  Ключови резултати за участниците:

  • Запознаване с онсовните принципи
  • Информираност при взимане на решения за бъдещи инвестиции
  • Уастие в интерактивен, практичен и забавен уъркшоп

  Свържете се с нас

  Мотивационни лекции

  Вдъхновете своя екип или публика.

   

  Нашите мотивационни лекции имат за цел да вдъхновят аудиторията и да я предизвикат с нови гледни точки и възможности. Подходящи са за публични и корпоративни събития, семинари и тийм билдинг. Те се провеждат от нашия признат екип от лектори с опит в множество събития и конференции като TEDx и SxSW.

   

  Ключови резултати за участниците:

  • Мотивация и вдъхновение
  • Различна гледна точка
  • Желание за промяна
  • Уастие в едно провокиращо и приятно събитие

  Свържете се с нас

 • Защо да изберете нас?

  Това са най-честите предизвикателства, които мотивират

  компании и организации да работят с нас:

   

  "Искаме да мотивираме служителите и да повишим тяхната ангажираност"

  "Искаме да подобрим работата в екип и взаимодействието между различните екипи"

  "Искаме да придобием нови инструменти и умения за иновации и креативност"

  "Искаме да стартираме нов и амбициозен проект в нашата организация"

  "Искаме да развием нови продукти и услуги, за да привлечем клиентите"

  "Искаме да повишим нивото на обслужване на нашите клиенти"

 • Клиенти

  Обучавали сме и сме разработвали широк кръг проекти с мултинационални компании, малки и средни предприятия, стартиращи компании, неправителствени организации и публични институции

  "Подходът на DesignThinking.bg е добре структурирана и всеки следващ модул надгражда над предишния. Екипът на DesignThinking.bg успя да изгради истинска връзка с участниците в програмта и да им помогне успешно да се развият в новата им роля на посланици на иновациите.” Елена Дречева, CEO, Konica Minolta Bulgaria

   

  ​"Програмата за иновации на DesignThinking.bg е подходяща за компании, които искат да накарат служителите си да излязат извън зоната си на комфорт, да започнат да мислят със свежия поглед на стартиращ бизнес и да намерят нови начини да решават съществуващи проблеми или нови проблеми за решаване." Дениза Кулаксъзова, Service Designer, Telenor Bulgaria

   

  "Дизайн мисленето работи. Дори в компания като нашата с почти половин милион служители, в 130 държави, резултатите от тази инвестиция са видими след само 2 години.” Сумала Саркар, Директор Корпоративни Стратегии, Accenture Technology

 • Метод

  Дизайн мисленето прави развитието на иновации по-лесно. Това е доказан метод, ориентиран

  около хората, който дава ясни стъпки за развитие на креативно решаване на проблеми в екип.

   

  1.

  Разбираме истинските нужди на клиента

   

  Използваме емпатията като мощен инструмент за проучване на клиентите.

  2.

  Дефинираме истинските проблеми

   

  Откриваме правилните предизвикателства за решаване, а не очевидните.

  3.

  Генерираме различни и новаторски идеи

   

  Преминаваме през много възможности, за да можем да изберем най-добрите от тях.

  4.

  Визуализраме решението с прототип и тест

   

  Създаваме реални модели на възможните решения, които да изпробваме.

  5.

  Прилагаме 

  и следим резултатите

   

  Виждаме как решението работи на практика и събираме обратна връзка.

 • Основен екип

  Ние сме единствената агенция в България с квалифицирани експерти по дизайн мислене.

  Имаме богат опит с разнообразни проекти и сме признати лидери на мнение.

   

  Елина

  Желева

  Коуч и консултант

  по дизайн мислене,

  HPI School, Stanford d.school

  Елина е коуч и консултант по дизайн мислене, завършила двете водещи институции - HPI School of Design Thinking и Stanford d.school. Тя има Executive MBA от най-големия френски университет - SKEMA Business School, както и повече от 12 години шарен опит в стратегическо управление, финанси и комуникации.

   

  Имейл | LinkedIn

  Георги

  Камов

  Иновации и клиентски преживявания чрез дизайн мислене

   

  Георги е консултант за иновации, мотивационен лектор и автор. Работил е с множество компании по проекти за иновации и клиентски преживявания. Експерт е по социални иновации, иновации в публичните услуги и качество на живот. TEDx лектор, основател на Фондация Багра и автор на "Дестинация номер едно".

   

  Имейл | LinkedIn

  Михаeлина

  Георгиева

  Маркетинг, комуникации, реклама и дизайн мислене

   

  Михалина е завършила HPI School of Design Thinking в Потсдам. Тя е специалист по дизайн мислене с умения в проучването на пазари, стратегическото управление, маркетинга и комуникциите. Опитът й включва проекти за технологични стартъпи, финансовата индустрия, държавни институции и социални предприятия.

   

  Имейл | LinkedIn

  Виолетка Славова

  Иновативна офис среда, коуч по дизайн мислене

   

   

  Виолетка е завършила Архитектура в Политекнико ди Милано,

  където пaралелно работи в звеното за иновации ASP. Там за първи път тя оценява силата на дизайн мисленето. За нея дизайн мисленето е работа на границата между дисциплините където креативността е най-висока.

   

  Имейл | LinkedIn

  Марк Етем

   

  Коуч по дизайн мислене и лийн стартъп

   

  Марк е коуч по дизайн мислене и лийн стартъп с опит и в прилагането на двете методологии на практика. Роден е в Сан Франциско, завършил е университета Болдър в Колорадо и в момента е избрал Източна Европа за свой дом, и работно място. За него дизайн мисленето е начин да събираш знания на бързи обороти.

  Мария

  Стайнова

  Иновативна офис среда, коуч по дизайн мислене

   

  Мария е архитект с колоритен професионален опит от Испания, Холандия и България. Обича различните мащаби - от интериорен дизайн, обществени сгради и ифраструктура, до градско планиране. За нея дизайн мисленето е 360- градусов поглед с много точен фокус.

  Иванка

  Иванова

  Проектен мениджър, коуч по дизайн мислене

   

  Иванка е завършила Архитектура в Политекнико ди Милано, където пaралелно е работила в звеното за иновации ASP. Тя е координатор на Европейския проект DICE за разработване на иновативни обучителни модули за учители и фасилитатор на креативни уъркшопи. За нея дизайн мисленето е начин да отключиш креативния потенциал в хората.

  Силияна

  Панова

  Визуален фасилитатор, коуч по дизайн мислене

   

  Силияна е архитект и графичен дизайнер с вкус към предприемачеството. Работила е в три от десетте архитектурни студия, избрани да представят съвременната българска архитектура на световното биенале във Венеция. Фасилитирала е и множество уъркшопи за дизайн&предприемачество. За нея дизайнът е начин на живот, а дизайн мисленето начин да извади най-доброто от екипа.

  Боряна

  Бончева

  Проектен мениджър, коуч по дизайн мислене

   

  Боряна е бизнес консултант с 20 години опит в PwC Consulting, Telenor и Arthur Andersen. Работила е с над 40 компании по мащабни трансформационни програми и програми за въвеждане на иновативно мислене. Ръководи въвеждането на принципите за дизайн мисленето в Теленор през 2015-2017. За нея дизайн мисленето е начин да накараме всеки да мисли като CEO.

  Ангел

  Спасов

  Коуч по дизайн мислене и дизайн на услуги

   

   

  Ангел използва пъстрия си опит, натрупан през последните десет години, за да усъвършенства непрекъснато таланта си за работа с хора и изграждане на общности. Съосновател е на две сървис компании, част е от екипа, създал Betahaus | Sofia и е експерт по програми за корпоративна социална отговорност. За него дизайн мисленето е приложният аспект на здравия разум.

  Биляна

  Георгиева

  Коуч по дизайн мислене и дизайн на услуги

   

   

  Биляна вдъхновява и подпомага хора и организации по пътя им към повече радост и удовлетворение. Психолог по образование, коуч по природа и с над 10 гдини опит като създател на обучителни преживявания, тя води към трансформация чрез емпатия и сътрудничество. За нея дизайн мисленето е разговори, пътувания и хората.

   

  Цветелина

  Панова

  Клиентски преживявания и дизайн

   

  Цветелина се е формирала като артист и дизайнер, комбинирайки архитектурата и социологията с наблюдения на контрастите на градската среда и хората в София и Токио. Съавтор е на множество проекти свързани с преживяването на хората в градска и ритейл среда.

  За нея дизайн мисленето е начина чрез който света се разширява от „моя“ до „нашия“.

 • Лидери на мнение

  Екипът ни говори и пише по теми като дизайн мислене, иновации, креативност,

  клиентски преживявания, бизнес развитие, образование и социална промяна.

   

 • Научено от практиката

  В нашия блог разказваме за работата си с различни организации и водещите тенденции в областта на иновациите и клиентските преживявания

  February 6, 2019 · Innovation,Design Thinking,service design,customer experience,workshops
  В края на 2018-та точно преди всички да излезем ваканция имахме удоволстивето да посрещнем група ...
  Read more...
  December 18, 2018 · Innovation,Design Thinking,service design,customer experience,training
  Една година, а толкова много случки. Прехвърлям ги наум и като че ли минавам през безброй лепящи ...
  Read more...
  Всички статии, които чета напоследък разкриват противоречиви теории за това как методите за инова...
  Read more...
  More Posts
 • Абонирайте се

  Следете нашите нови предложения по имейл - без спам и промоции.

 • Контакт

  Изпратете ни имейл

   

  Ще ви върнем отговор в рамките

  на следващия работен ден.

  Изпратете запитване

   

  Ако имате конкретна заявка за услуга, споделете изискванията си с нас.

  Следете ни във Facebook

   

  Изпратете ни съобщение и следете най-новите предложения и проекти.

All Posts
×