Return to site

Да мислим като дизайнери

Автор Елина Желева

Дизайн мислене - един доста нашумял термин, но какво всъщност се крие зад него и как то може да помогне на бизнеса?

Най-кратката и точна дефиниция на дизайн мисленето е “метод за решаване на проблеми, който води до по-иновативни и желани от крайните потребители решения”. В контекста на бизнеса, това могат да бъдат обновени или изцяло нови продукти и услуги, вътрешни реорганизации на процесите на работа, нови дигитални приложения, маркетинг подходи, бизнес стратегии и модели, които имат положително влияние върху обвързването на крайния потребител с компанията (бранда).

Дизайн мислене (от англ. design thinking) означава да мислим като дизайнер при решаването на зададен проблем. Като понятие се появява още през седемдесетте години на миналия век, когато се правят научни наблюдения на начина на мислене и работа на различни дизайнери - продуктови дизайнери, интериорни дизайнери и архитекти.

При тези изследвания се констатира, че при решаването на проблеми и намирането на решения, подходът на дизайнерите се отличава от този на други специалисти. Основната разлика е в това, че дизайнерите обръщат повече внимание на нуждите на крайния потребител. Докато други специалисти приемат проблема за даденост, и започват веднага работа по решението водени от установените стандарти и добри практики, дизайнерите прекарват значително време в началото на процеса да идентифицират кои са точно крайните потребители и да дефинират проблема от тяхна гледна точка. Накратко - при дизайнерите, хората са определящи за функционалността на крайното решение.

В следващите фази на работа, дизайнерите скицират различни възможни решения, някои по-реалистични, други на пръв поглед по-странни, но главното е, че те не се ограничават до едно възможно (правилно, общоприето) решение. Те експериментират, изготвят скици, макети, прототипи, тестват с потребителите и променят концепциите си спрямо получената обратна връзка. Дизайнерите умишлено търсят контакт с крайния потребител и балансират впечателнията си от него със собствени креативни концепции. Резултатът е иновативен дизайн, който крайният потребител харесва.

През деветдесетте години, в резултат предимно на работата на дизайнерската компания IDEO, дизайн мисленето се трансформира от академична дейност в бизнес методология, която се прилага за решаването на бизнес казуси и се приема от компании като Procter & Gamble, SAP, General Motors и др. Методологията нашумява особено след създаването през 2004 година на d.school - Училището по дизайн мислене към Станфордския Университет, което е определено от Ню Йорк Таймс за “най-търсената дестинация в Станфорд”.

В училището се обучават студенти и професионалисти от различни специалности - бизнес, медицина, право, инженери. Обучението е изцяло практично като участниците работят в екип по разрешаването на предварително зададен реален казус с помощта на коуч. Екипите са от участици с различен профил - важно условие за създаването на иновативни решения. По този начин участниците усвояват начина на мислене и работа на дизайнерите, базиран на емпатия към хората и креативно мислене. Резултатът са т.нар “ хибридни специалисти” - хора, които към основната си специалност добавят развити умения да се поставят в позицията на крайния потребител, да го анализират в дълбочина, да генерират множество решения и да ги сведат до финално решение посредством поредица от тестове.

В Станфорд методологията се оформя финално като процес от четири стъпки:

  1. Проучване на потребителите
  2. Дефиниране на проблема
  3. Генериране на идеи
  4. Прототипиране и тестване на избрани идеи

От 2014 година в България също се предлагат обучения по дизайн мислене за професионалисти от компании.  Това става възможно благодарение на Елина Желева, която след като специализира дизайн мислене в Станфорд, създава DesignThinking.bg - първата агенция, популяризираща дизайн мисленето в България и региона. За това бизнес начинание, Елина намира партньор в лицето на Георги Камов - основател на първата агенция за иновации в България, още през далечната 2007. Новосъздадената от двамата агенция DesignThinking.bg, е ориентирана към изграждането на цялостна култура на иновации и по-добри клиентски преживявания в компаниите чрез въвеждане на дизайн мислене.

Елина споделя, че в DesignThinking.bg работят по модела на Станфорд т.е. при обученията по дизайн мислене, както на служители, така и на мениджъри, се работи по реални казуси и се обръща внимание на три основни аспекта.

“На първо място демонстрираме, че дизайн мисленето е цикличен, а не линеен процес, т.е. че стъпките от  1 до 4 се повтарят докато се прецизира финалното решение. Хората имат проблем да свикнат с непрестанно променящите се параметри на решението, но силата на дизайн мисленето е имено в итерациите. При всяка итерация се събира по-пълна информация за потербителя и проблема, допълват се идеи и се правят промени по прототипа, създават се изцяло нови прототипи. Тази гъвкавост и динамика на работа липсва в много компании, които са ограничили работата си между отделни екипи и с течение на времето отделите са загубили връзка помежду си, и с крайния потребител.

Погрешно се смята, че дизайн мисленето е ориентирано само към нуждите на крайния потребител. По време на обученията във фазата тестване на прототипа на решението, се изпитва, както самата технология (ако такава има), така и бизнес модела. В нашите обучения, обръщаме и специално внимание на това, решението да е приятно и за останалите хора по веригата - служители, доставчици и т.н.

Най-трудната задача по време на обученията е да обясним, че дизайн мисленето е начин на мислене (от англ. mindset), не просто механичен процес от четири стъпки.  Това от една страна го прави много трудно за преподаване, но от друга го отличава от всички останали методологии на пазара. В обученията по дизайн мислене използваме инструменти за развиване на екипност (умения за работа в разнороден екип), емпатия (умения да се поставяме в позицията на крайния потребител) и творческа увереност  (умения да анализираме, дефинираме и решаваме проблеми на всяка цена). Всичко това води до по-динамичен работен процес и по-висока ангажираност към работата, и е ключът към успеха на дизайн мисленето.”

От създаването си до сега DesignThinking.bg са работили с множество компании в различни индустрии - банки и застрахователни дружества, ИТ фирми, производствени фабрики, вериги супермаркети, фармацевтични дружества, дори гейминг компании. Казусите са различни, но най-често мениджърите търсят начин да мотивират служителите си и да ги предизивкат да са по-иновативни. Все повече компании се обръщат към DesignThinking.bg с цел създаване на иновативни услуги или подобряване на цялостнотото преживяване на клиента в търговските площи и онлайн.

За работата си с тези компании Елина споделя, че те са водени от опитнимениджъри, които често имат креативни идеи как да иновират в посока по-добри клиентски преживявания. Основният проблем е да се създадат гъвкави процеси и екипи вътре в компаниите, които могат при бързи темпове да разработват тези идеи, да ги подлагат на реални тестове и да ги моделират без това да струва цяло състояние на компаниите. Тук имено е ролята на специалистите от DesignThinking.bg, които гледат на себе си като на “катализатори на изграждането на цялостна култура на иновации и по-добри клиентски преживявания в компаниите.”

“Най-голямата грешка на компаниите е да се влюбят в собствената си идея и да инвестрат в нея докато не я видят в завършен вид. Ние им помагаме да я тестват на ранен етап и да уловят правилната посока, тази която ще има най-висока добавена стойност за тях и техните клиенти.“ казва Елина Желева и добавя “Много често мислим за дизайнерите като за креативни хора с голямо его, които не разбират как работят технологиите и бизнеса, но добрите дизайнери разбират нещо по-важно - как да създават добавена стойност за крайния потербител, а това е важно за всеки бизнес.”

За автора: Елина Желева, EMBA e професионалист с над 12 годни опит в областта на стратегическото планиране и иновации. Елина е консултант и коуч по дизайн мислене завършила най-престижното училище в тази област - HPI School of Design Thinking в Потсдам и Станфорд. През 2014, тя основава DesignThinking.bg - първата агенция в България, която предлага консултиране и обучения по дизайн мислене за корпорации, публични организации и стартиращи компании, по класическия модел на обучение наСтанфорд.

Статията е подготвена специално за списание „Икономика“ (стр. 80) и първоначално публикувана в http://www.economymagazine.bg/bg/magazines/lang_bg/58.html .

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK