Return to site

Приложението на дизайн мисленето в маркетинга

Автор Христина Димитрова

Напоследък все по-често се сблъсквам с хора, които ме питат какво точно е дизайн мисленето, не е ли същото като маркетинг?

И тъй като има силен интерес по темата, реших да напиша една кратка статия, в която да кажа в какво точно се състои различието между двете и как едното бива прилагано в другото в съвременната бизнес среда.

Дизайн мисленето не е маркетинг, но намира приложение в маркетинга, т.е. то е инструмент, който може да улесни маркетолозите в процеса на формиране на взаимоотношения с потребителя, рекламирането на продукта или услугата, създаването на желание у потребителя да закупи даден продукт или услуга, проучването, което той прави, процесът на закупуване, както и стремежът на фирмата да си върне обратно клиента, използвайки различни тактики.

Много компании в днешно време харчат огромни количества пари, за да въведат нови предложения на пазара. Дизайн мисленето дава възможност това да стане по-бързо, да се въздейства върху потребителя за много по-дълъг период от време и най-важното за всеки един бизнес - да се спестят много от разходите по разработването на нови продукти, услуги и маркетингови стратегии за тях.

Дизайн мисленето помага да бъдат идентифицирани нуждите на потребителите и по този начин да бъдат променени както самите продукти и услуги, така и тяхното позициониране. Пример за това е германската компания, MLP,  която се занимава с консултиране, свързано с финансови услуги.

Прилагайки дизайн мисленето като опит да говорят на езика на клиентите, екипът на MLP създава различни Лего прототопи и постери. Те биват тествани на публични места и в университетски кампуси.

Представителите на MLP излизат навън, за да ги тестват, като променят дори своето облекло, за да не са типичните за финансовия сектор - костюмирани хора. И това прави чудеса за тях. По този начин представителите на MLP започват да общуват повече с клиентите си, стараят се да задават въпроси с отворен oтговор и да избягват клишираните фрази за продажба. С помощта на дизайн мисленето тази компания успява да сформира връзка с потребителите и да представи услугите си по един нетрадиционен начин, който всъщност им привлича повече клиенти. А нали именно това стои в основата на маркетинга?

Компанията успява да излезе от финансовата криза, в която се намира, и да използва нов начин на комуникация с потребителя. Цялата статия за организацията и дизайн мисленето, може да намерите тук.

Друг пример, в който дизайн мисленето намира приложение в маркетинга е Apple. Ако все още се чудите защо Apple са толкова успешна компания и как успяват да привличат клиенти, отговорът е един и той е, че компанията използва дизайн мисленето като част от своята маркетинг стратегия.

Разбира се, на първо място Apple се стреми да създава продукти, като се фокусира не просто върху това какво искат хората, а върху улесняването на „общуването“ на хората с компютъра. В маркетинга също Apple се опитва да е възможно най-близо до своите потребители и техните нужди като създава верига от собствени магазини, в които клиентите могат не само да пазаруват, а да учат и да се забавляват. За да предоставят бърз достъп до любимите филми и музикални парчета, Apple създадоха и собствен онлайн магазин за медия - iTunes Store, изцяло съобразен с предпочитанията на потребителите.

Всяка услуга и продукт се създават за да бъдат използвани от някого, но не всички продукти и услуги носят удоволствие. Дизайн мисленето помага на Apple именно в това -  разбирането на нуждите и желанията на хората и ефективното им обвързване с бранд имиджа. Това е ключовият фактор за тяхната успешна маркетинг стратегия и следователно трупането на много печалби.

Повече за Apple и как прилагат дизайн мисленето може да прочетете тук.

Друг пример за приложението на дизайн мисленето в маркетинга може да бъде даден с един от главните конкуренти на Apple - Samsung. Много често компаниите решават да навлязат в нови пазари по света, като част от своята маркетинг стратегия. За да проучат пазара, обикновено тези фирми изпращат свои служители за период от 2-3 години на място. Оказва се, че това не е достатъчно да се създадат успешни стратегии за нови продукти, подходящи за района. За да е качествено проучването, служителите трябва наистина да се потопят в местната среда.

Следвайки този подход, в момента Samsung са способни успешно да въвеждат продукти на нови пазари. Използвайки дизайн мисленето като част от маркетинговата си стратегия, Samsung успява бързо да улавя промени в пазарните условия и да планира следващото си движение, което от своя страна помага на компанията да се разсраства и да печели.

Samsung е пример за това как прилагайки дизайн мисленето в маркетинга си, промяната може да се случи много по-бързо от очакваното. Тук може да намерите повече информация за процеса.

Дизайн мисленето може да има ключово влияние и значение върху маркетинга на всяка една компания. При това не само когато големите международни компании го прилагат. В България, ние от DesignThinking.bg сме работили с компании на местния пазар като Econt, Булстрад и Амер Спортс. Ще се радваме да работим и с вас.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK