Return to site

Иновации: мисията невъзможна?

или как да избягаме от клишето "правим иновации"

Всички статии, които чета напоследък разкриват противоречиви теории за това как методите за иновации и в частност дизайн мисленето е или единственият път към иновациите, или не работи изобщо. Авторите използват патос като основна техника, за да убедят читателите, водейки ги прибързано към удобно опростеното заключение, че дизайн мисленето е или панацея или сифилис.

Разбира се, има няколко много добри примера за обратното, като книгата This is Service Design Doing, и порталът This Is Design Thinking.net. Те описват истински примери от бизнес проекти и задълбочено изследват кое води до добри резултати и кое не, и дават отговор на най-важния въпрос - защо нещо е сработило или не. Вдъхновени от техните и от други добри примери, бих искала да споделя, какво научихме в DesignThinking.bg през последните пет години, прилагайки дизайн мисленето в различни компании и екипи.

В търсене на добрите практики от последните пет години, първо си зададох логичния въпрос: какво създадохме и „произведохме ли иновация“ като краен резултат? За да отговоря на този въпрос върнах лентата назад и на едно място сложих всички видове компании, типовете проекти и постигнатите резултати, и картографирах ползите, които екип и мениджмънт на компанията са идентифицирали. Това съм описала в тази статия.
Нека първо представя малко информация за самите компани. Повечето от организациите, с които сме работили, нямат в своята история създадени т.нар. пробивни иновации. Повечето от тях не са високо технологични, но имат добри нива на използване на новите технологии. Екипите, които сме фасилитирали, работят предимно в международни корпорации в банковия, логистичния или в телекомуникационния сектор в централна и източна Европа. Голяма част от тях се стремят към използването на нови технологии, дигитализация на работни процеси, трансформирането на техните търговски мрежи, привличането на нови клиенти и задържането на съществуващите. Преди да започнем работа с дизайн спринтове, при всички тях стандартния процес на работа бе линеен.
Друго важно нещо, което трябва да отбележа, е че концепциите, които създадохме с екипите по време на дизайн спринтовете бяха реализирани от компаниите след това. Тези концепции бяха основно за подобряване на вътрешните процеси, за по-добро потребителско изживяване на уебсайт, в мобилно приложения и магазини. Иновацията бе в новия начин, по който самата компания взаимодейства с клиента чрез технологиите, чрез по-добра услуга или различен бизнес модел. Нито един от резултатите, не бихме определили като пробивна иновация, въпреки това резултатът беше определен като иновативен от компаниите. Ето ползите, които обобщихме.
Общ език по темата иновации
Една от ключовите ползи от работата в дизайн спринтове, е че самите екипи започват да говорят на един език и да уеднаквяват разбирането си по темата иновации. Те обединиха своите гледни точки за иновациите в техния контекст - разбраха се дали иновация за тях е равно на подобряване на услугите от клиентска гледна точка или на интегриране на нови технологии, или пък на използване на креативни маркетингови стратегии.
Изграждането на нови умения в екипа
Чрез дизайн спринтовете, екипите също споделиха, че имат лесна за използване "формула", която могат да прилагат с лекота в следните случаи: проучване и предефиниране на проблема върху, който работят, как да променят и да направят нов дизайн на съществуваща услуга или как да стартират нов проект с много различни заинтересовани лица. Всичко това бяха идентифицирани като подобрения към начина по-който те са работили по проекти досега.
По-добри изисквания към партньори доставчици
Друг аспект, който се споменава често са ползите от тестването на прототипи на терен с цел валидирането на функционалностите на концепцията. Повечето екипи споделят, че биха изгубили много повече пари, ако външен за компания доставчик се заеме със задачата да направи нов дизайн на сайта им, промоционално видео на нова услуга или нов дизайн на магазина им. Като дори да го направят, няма да получат желания резултат. Създаването на първите груби прототипи им е помогнало да изяснят собствените си идеи, така, че когато трябва да дадат задачата на външен доставчик, са много по-точни и ясни в изискванията си към него. Освен това в няколко проекта, чрез тестване на терен отхвърлихме нуждата за разработване на решения или конкретни функционалности, за които компаниите вече бяха взели решение и бюджет и по този начин спестихме сериозни бюджети за технологични разработки, които нямаше да имат смисъл от клиентска гледна точка.
Време за иновации
Може би една от най-важните ползи, която екипите забелязват благодарение на дизайн спринтовете е,че те намират време да се фокусират върху иновативни проекти. Дизайн спринтът налага темпо и изисква своето място между ежедневните задачи на бизнеса и това прави възможна работата по иновативни идеи. Много мениджъри казаха това с различни думи, но ето думите на един от тях от последната ни среща:" Всички иновации, които сме направили през последните две години, са резултат от двумесечната ни работа в дизайн спринтове с вас през 2016."
Да видиш гледната точка на мениджмънта

Една от ползите, спомената от много от мениджърите, че работата по време на дизайн спринта и фокусът върху нуждите на клиента, новите технологии и бизнес процеси, е насочила вниманието на служителите към теми, които обикновено са в ръцете на хората, управляващи компанията. Това е създало възможност да се създаде мост между служителите и мениджмънта на компанията.
 
Това е нашият опит в DesignThinking.bg през последните години. Той ни кара, да вярваме, че сме избягали от клишето “правим иновации” и сме създали реална добавена стойност работейки с компаниите по конкретни проекти от стратегическо значение за тях и в процеса сме подготвили екипи вътре да бъдат по-иновативни.

Ако и вие сте екип, амбициран да създава промяна, да развива нови продукти и услуги и да ангажира служителите си, ще се радваме да ви разкажем повече за нашата програма за иновации, да ви предоставим референции от наши клиенти и да работим заедно. Пишете ни на hello@designthinking.bg

 

Aвтор на статията, публикувана първо на английски тук, е Елина Желева - основател на DesignThinking.bg. Превод от английски - Мариана Иванова - коуч по Дизайн Мислене.

За автора: Елина е коуч и консултант по дизайн мислене, завършила двете водещи институции - HPI School of Design Thinking и Stanford University d.school. Тя има Executive MBA от най-големия френски университет - SKEMA Business School, както и повече от 13 години опит в стратегическо планиране, управление на хора и финанси, и комуникации. Създател е на DesignThinking.bg - първата агенция за иновации в бизнеса чрез дизайн мислене. Вече четири години Елина и нейният екип от DesignThinking.bg работят успешно с компании в България и извън страната в посока изграждане на култура на иновации и обслужване на клиенти.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK