Return to site

Шестте грешки, които възпрепятстват иновациите в компаниите

Автор Елина Желева

Преди време написах статия – Процесът на дизайн мислене в две стъпки , в която сведох дизайн мисленето до процес от две стъпки – “разбери повече и действай бързо”. Разбира се това е доста опростено обяснение на дизайн мисленето и на това, което правим, за да решим заплетени проблеми и да иновираме, но това е същността. Звучи логично, но проблемът е, че много от организациите, са изгубили способността да следват тази логика.

Така изглежда моделът “разбери повече и действай бързо” на практика:

Итерация 1:

  1. Разбери повече – засегнати страни, потребител, клиент, проблем.
  2. Действай бързо – направи нещо, не е нужно да е перфектно. Несъвършеното е достатъчно на този етап. Това е версия 1 – тествай я.

Итерация 2:

  1. Разбери повече – какво работи и какво не, какво носи удовлетворение, какво обърква, какво дразни? Какво може да вдъхнови версия 2? Кой може да помогне?
  2. Действай бързо – направи нещо, несъвършена версия 2, тествай, събери данни!

Итерация 3:

  1. Разбери повече – какво трябва да подобрим, променим или да премахнем изцяло?
  2. Действай бързо – просто продължаваме в същия дух към версия 3!

Итерациите се повтарят, докато не видим ясни знаци на провал или неясни такива за успех. Наричам това тест за провал или скалиране (fail or scale). Границата е тънка, но ако преценим, че си на прав път е време да разберем повече за това как можем да скалираме т.е. да мислим за производство, пазарни канали, бизнес модел и да действаме бързо.

Итеративния модел на работа в дизайн мисленето звучи логично, проблемът е, че все още много организации действат линейно и в търсенето на иновации.

В резултат на проучванията и работата ми в DesignThinking.bg съм открила шест типични грешки, които организациите правят и в резултат на тях не успяват да иновират.

1. Започване с решение

Някои от нас имат склонност да действат - да предлагат и създават решения. Това обикновено са, но не винаги, хора и компании с технически профил и забележителна експертиза в областта на технологиите (напр. ИТ компании, телекоми), които се водят от знанията си за индустрията и “страхотна нова идея”.

Да се започне с решение не е задължително лоша практика, но има опасност в такива случаи, подведени от собственото си его, да не подложим страхотната си нова идея на достатъчно тестове, или да пренебрегнем резултатите от тях, които ни показват, че трябва да сменим курса.

Истинският проблем с този начин на мислене е, че не инвестираме в това да разберем проблема, да наблюдаваме, да говорим и да гледаме през очите на клиентите и по този начин затваряме вратата за много скрити, но реални проблеми и възможности.

2. Недостатъчна инвестиция в разбирането на проблема

Недостатъчна инвестиция в разбирането на проблема означава, че не правим достатъчно проучване на всички аспекти на проблема, на клиента и различните заинтересовани страни. Причината за това може да е ограничен бюджет, но също и липса на разбиране как да се направи адекватен план за проучване и/или да се анализират резултатите от такъв. Една от основните компетенции на DesignThinking.bg е именно структуриране на проучванията на потребителските нужди.

3. Буквалистко разбиране

То е свързано с това колко добре анализираме проблема и какво задание си поставяме. Най-общо казано - дали си поставяме задача да направим ново мобилно приложение за хора, които правят джогинг, или искаме да подобрим цялостното джогинг преживяване?

Повечето компании и мениджъри обикновено избират първата опция. По-безопасно е. Но много често безопасно и буквалистко дефинираните проблеми ще бъдат приети именно по този начин от екипите, които работят по тях, и ще доведат до незадоволителни резултати.

За да постигнем наистина осезаеми резултати трябва да можем адекватно да дефинираме проблема и неговия обхват. Стремим се също и да заложим визия на заданието, която да стимулира търсенето на иновативни решения и систематично да насърчаваме абстрактно мислене и въображение в нас и екипите ни.

В специализираните уъркшопи по дизайн мислене на DesignThinking.bg предлагаме практични инструменти за дефиниране на проблем и визия, и стимулиране на различното мислене.

4. Твърде късно действие

Твърде късното действие означава прекалено голям фокус върху първата стъпка - разбиране на проблема и нуждите на потребителите и недостатъчно бързо преминаване към втора стъпка - изготвяне на версия 1 и тестване. Това е типично за големи организации с нисък праг на поемане на риск и много нива на йерархия (напр. банки, публични институции).

Правилото тук е, че несъвършена версия 1, тествана с фокус група, винаги е по-добре от “перфектна” финална версия, тествана с истинския пазар. Освен това когато се работи в итеративен режим, какъвто е дизайн мисленето, няма опасност да действаме твърде рано - ако сме направили непълен анализ на ситуацията, имаме възможност да го допълним в следващата итерация.

5. Твърде бавно действие

Твърде бавното действие означава, че вътрешните процеси и структури на организацията не са били създадени с мисъл за иновиране. Те са били създадени за ефективност и контрол, в следствие на което има отговорни отдели, длъжностни характеристики, технически спесификации и работни планове.

Иновацията обаче има нужда от скорост. А скоростта в организациите идва от свободата да се работи извън ограниченията на един отдел, работна характеристика или продуктова спесификация. Това, разбира се, не означава, че организациите трябва да пренебрегнат установената структура и работни процеси, а просто да направят място за един нов начин на работа.

Една от целите на DesignThinking.bg е да консултураме компаниите как да въведат такъв начин на работа и да създадат условия за развиване на култура на иновации, която не пречи, а допълва установените бизнес практики в компанията.

6. Налагане на ранни ограничения

Налагането на ранни ограничения донякъде е свързано с номер 3 – буквалисткото разбиране или тесния обхват на проблема. Това се случва, когато проблемите са твърде буквално дефинирани, с което се възпрепятства иновацията.

Налагането на ранни ограничения се случва, когато работим по добре дефиниран проблем, но не сме достатъчно отворени за широкия спектър на решения или се самоограничаваме, като изкарваме на преден план трудности като необходим бюджет и технологични възможности твърде рано в процеса. Бизнес модела и технологиите са важни и са фактор при отсяването и усъвършенстването на идеите, но не трябва да се внасят по време на процеса на генерирането на нови идеи. Като фасилитатори на процеса на създаване на иновации, в DesignThinking.bg задачата ни е да развием умения в екипите да прилагат критично и креативно мислене в правилния момент в процеса на тяхната работа.

Две стъпки – разбери повече и действай бързо. Не звучи сложно на думи, но на практика е по-трудно. Да знаеш кога и как да инвестираш в разбиране, и кога в действие, и как да използваш наученото, идващо и от двете, е от съществено значение. Понякога това също може и да е въпрос на добро фасилитиране. Ние, от DesignThinking.bg, знаем как да го правим. През последните няколко години работим с мултинационални корпорации, успешни български компании, амбициозни стартъпи, публични институции и НПО-та. С общи усилия успяваме адекватно да дефинираме проблемите, да мотивираме екипите да работят по тях и да им дадем необходимите инструменти за това. Ще се радвам да работим и с вас.

За автора: Елина Желева, EMBA e професионалист с над 12 годни опит в областта на стратегическото планиране и иновации. Елина е консултант и коуч по дизайн мислене завършила най-престижното училище в тази област - HPI School of Design Thinking в Потсдам и Станфорд. През 2014, тя основава DesignThinking.bg - първата агенция в България, която предлага консултиране и обучения по дизайн мислене за корпорации, публични организации и стартиращи компании, по класическия модел на обучение на Станфорд.

Статията е първоначално публикувана на английски в https://medium.com/@ellie_zheleva/the-6-follies-that-hinder-innovation-706639f202eb#.v7jlkbkuh.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK