Return to site

Какво всъщност е Employee Experience?

Aвтор Елина Желева

“Building a Future-Ready Organisation” или как “Как да създаваме организации готови да посрещнат бъдещето?” e темата на предстоящата XVII Международна HR конференция на Българската асоциацията за управление на хора - 26-28 май в РИУ Правец.

Може би много от вас очакват по време на конференцията да научат кои са новите технологии, програми и системи, които ще улеснят работата по отношение на подбора и развитието на персонала. Това са интересни въпроси, но по-важно е на конференцията да си поговорим за тенденциите в областта на управлението на хора и за променящата се роля на управленския състав и неговия най-важен партньор - HR отделa.

Една от най-важните тенденции според Международното дружество по управление на човешките ресурси (International Society for Human Resource Management) е управлението на Employee Experience (преживяването на служителя). Управлението на Employee Experience (Employee Experience Management, EEM) е определено от много специалисти като следващата фаза в развитието на управлението на човешките ресурси (Human Resource Management, HRM). Тази нова фаза налага промяна в начина на мислене в HR отделите, промяна на техните функции и обхвата на дейностите, и в тяхното позициониране вътре в организациите.

Но какво всъщност е Employee Experience?

Employee Experience най-общо казано е цялостното усещане на служителя за компанията, което се формира въз основа на преживяванията на служителя с компанията във всички точки на взаимодействие. От момента, в който той прочете обява за работа, до момента, в който изпрати имейл за да получи повече информация или се обади на приятел за да получи вътрешна информация, до процеса на кандидатстване, постъпване на работа и всичко, което следва от този момент нататък до момента на напускане, а дори и след това. Всеки и всичко в компанията може да бъде точка на взаимодействие - HR отдела, мениджъра, софтуерните системи, документ, процес, тиймбилдинг събитие и т.н.

В този смисъл управлението на Employee Experience (EEM) обхваща много елементи. Често EEM се свързва с Employee Engagement (ангажиране на служителите) - дейностите по обвързването на целите на компанията с възможностите, амбициите и интересите на служителите, но освен Еmployee Еngagement, което е важен елемент, EEM включва оптимизация и опростяване на работните процеси и софтуерните системи, използваните от служителите документи, преразглеждане на работното пространство, вътрешната и вътрешно-екипната комуникация, бранда на компанията и други.

Няма дефиниция, която определя какво се включва и какво не в Employee Experience. Това е специфично за всяка компания. Няма и една формула, по която се създава добър Employee Experience, но има инструменти, които могат да помогнат за по-доброто разбиране на елементите определящи Employee Experience от гледна точка на служителите във вашата компания.

В предишната статия разказахме за необходимостта от управление на Employee Experience и ползите за организациите, които го предлагат. В уъркшопа Дизайн мислене за управление на Employee Experience по време на конференцията ще ви покажем някои от инструментите на дизайн мисленето в полза на по-доброто управление на Employee Experience, примери от други организации, и ще обсъдим как можете да стартирате програма за подобряване на Employee Experience, и укрепване на вашия бранд като работодател.

Дизайн мисленето е методология номер едно на световно ниво за откриване на потребности и дизайн на решения, която превръща обикновените решения в необикновени преживявания за хората. Искате да научите повече? Запишете се тук. Уъркшопът ще бъде представен от DesignThinking.bg - водещата агенция за иновации и преживявания чрез дизайн мислене в България.

Автор на статията е Елина Желева - основател на DesignThinking.bg.

За автора: Елина е коуч и консултант по дизайн мислене, завършила двете водещи институции - HPI School of Design Thinking и Stanford University d.school. Тя има Executive MBA от най-големия френски университет - SKEMA Business School, както и повече от 12 години опит в стратегическо планиране, управление на хора и финанси, и комуникации. Създател е на DesignThinking.bg - първата агенция за иновации в бизнеса чрез дизайн мислене. Вече две години Елина и нейният екип от DesignThinking.bg работят успешно с компании в България и извън страната в посока изграждане на култура на иновации и обслужване на клиенти. Те предлагат интерактивни уъркшопвое и мастър класове за повишаване на креативността на служителите и ангажираността към работния процес, и изготвят цялостни програми за въвеждане на процеси за управление на иновациите.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK