Return to site

Защо в HR трябва да мислим за “Employee experience” ?

Автор Елина Желева

“Building a Future-Ready Organisation” или как “Как да създаваме организации готови да посрещнат бъдещето?” e темата на предстоящата XVII Международна HR конференция на Българската асоциацията за управление на хора - 26-28 май в РИУ Правец.

Може би много от вас очакват по време на конференцията да научат кои са новите технологии, програми и системи, които ще улеснят работата по отношение на подбора и развитието на персонала. Това са интересни въпроси, но по-важно е на конференцията да си поговорим за тенденциите в областта на управлението на хора и за променящата се роля на управленския състав и неговия най-важен партньор - HR отдела.

Една от най-важните тенденции според Международното дружество по управление на човешките ресурси (International Society for Human Resource Management) е управлението на Employee Experience (преживяването на служителя). Управлението на Employee Experience (Employee Experience Management, EEM) е определено от много специалисти като следващата фаза в развитието на управлението на човешките ресурси (Human Resource Management, HRM). Тази нова фаза налага промяна в начина на мислене в HR отделите, промяна на техните функции и обхвата на дейностите, и в тяхното позициониране вътре в организациите.

Промяна в начина на мислене от HRM към EEM

Преминаването от Управление на човешките ресурси (HRM) към по-актуалното, за времето в което живеем - Управление на Employee Experience (EEM) налага трансформация в HR отделите - от звена полагащи компанията в центъра (company- centred) към такива, които поставят служителя в центъра (employee centred). Традиционно HRM свързва амбициите, мисията и ценностите на компанията с капацитета на служителите, поставяйки на първо място целите на компанията.

В EEM парадигмата се обръща и в центъра е служителят, неговите амбиции, мисия и ценности. В EEM специалистите по HR трябва да мислят как могат да предложат работа и среда за развитие, която да има личен смисъл за служителите. Те мислят не за това как компанията може да успее чрез служителите си, а как да обогатят живота на служителите си като им предложат интересни работни предизвикателства, подходящ екип, функционални хардуерни и софтуерни системи за работа, отворена комуникация, забавна и приятна работна атмосфера.

Често EEM се свързва с Employee Engagement (ангажиране на служителите), но EEM не e просто приравняване на целите на компанията с тези на служителите. EEM е цялостен подход към системно създаване на по-добро усещане на служителите за компанията така, че те да се превърнат в естествени посланици на нейните цели, мисия и ценности.

Какво налага промяната от HRM към EEM?

Има няколко фактора, които налагат промяната от HRM към EEM.

На първо място е промяната в съотношението на силите на хората и компаниите, в полза на хората. Хората в момента имат доста по-голям избор от възможности за образование и работа - те могат да пътуват свободно, да учат в най-добрите университети онлайн, бързо да сменят професии. Благодарение на новите технологии, те могат да работят пътувайки или дори без да напускат дома си, не е необходимо и да търсят клиенти - сайтове като Etsy,  AirBnB, Upwork и Lyft го правят вместо тях, позволявайки им да използват най-оптимално ресурсите си от знания, умения, време и активи.

Накратко, намирането и задържането на персонал е станало трудна задача, в която компаниите не се съревновават само с техните директни конкуренти, а с нови поведенчески модели и иновативни платформи. Служителите са тези, които избират, не компаниите.

В допълнение на това, благодарение на социалните мрежи, всеки е овластен да разкаже за добрите и лошите преживявания с определен бранд или работодател на целия свят. Компаниите са станали прозрачни и това налага те да предлагат добър Employee Experience, който се отличава.

На второ място трансформацията в икономиката от продукти и услуги към преживявания (Experience Economy). Тази промяна се налага най-вече от големите брандове, които превръщат добре познати продукти и услуги в цялостни преживявания. От Starbucks, които превръщат обикновеното пиене на кафе в необикновено удоволствие, до Applе, които превръщат персоналния компютър в джобен супер-компютър, до Coursera, които правят ученето в най-престижните университети достъпно за всеки, до Amazon, които трансформират пазаруването завинаги и Nike, които превръщат обикновените маратонки за бягане в персонализирана платформа за самоусъвършенстване.

Всички те налагат така наречените от специалистите преливащи очаквания (liquid expectations) - завишени очаквания, които преливат към други брандове и процеси. Накратко хората очакват всичко, до което се докосват, да е по-специално. Изгодните продукти, качествените услуги, оптимизираните процеси и доброто обслужване не са достатъчни. Хората очакват преживяване. Това важи и в пълна сила за работното място, където неусетно прекарваме по-голяма част от живота си.

Но как да управляваме Employee Experience? Как го правят други организации? Как да разберем какво ценят хората? Как да привлечем и задържим добрите специалисти? Как да ангажираме служителите? Как да им предложим развитие, което е в синхрон с техните лични цели и интереси? Разбира се, няма една формула, която работи за всички организации, но има инструменти, които могат да ни помогнат да намерим отговорите на тези въпроси за организацията, в която работим. По време на конференцията, в уъркшопа “Дизайн мислене за управление на Employee Experience” ще ви запознаем с някои от тях. Дизайн мисленето е методология номер едно на световно ниво за откриване на потребности и дизайн на решения, която превръща обикновените решения в необикновени преживявания за хората. Искате да

научите повече? Пишете ни тук. Уъркшопът ще бъде представен от DesignThinking.bg -водещата агенция за иновации и преживявания чрез дизайн мислене в България.

За автора: Елина е коуч и консултант по дизайн мислене, завършила двете водещи

институции - HPI School of Design Thinking и Stanford University d.school. Тя има

Executive MBA от най-големия френски университет - SKЕMA Business School, както и

повече от 12 години опит в стратегическо планиране, управление на хора и

финанси, и комуникации. Създател е на DesignThinking.bg - първата агенция за

иновации в бизнеса чрез дизайн мислене. Вече две години Елина и нейният екип от

DesignThinking.bg работят успешно с компании  в България и извън страната в

посока изграждане на култура на иновации и обслужване на клиенти. Те предлагат интерактивни уъркшопове и мастър класове за повишаване на креативността на

служителите и ангажираността към работния процес и изготвят цялостни програми за въвеждане на процеси за управление на иновациите.

Статията е подготвена специално за "One.bg” и първоначално публикувана в  www.one.bg/files/public-file/5E7E312CCD38EC4 .

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK